About fucking time!

IMG_5195.jpg

For første gang i Norge pryder en muslimsk jente med hijab forsiden på et motemagasin! Nydelige Iman Meskini er forside piken til Costume sin september utgave. Vi er i 2017, så man skulle tro dette var old news?! Men nei, det er det faktisk ikke. De siste årene har det skjedd en utvikling. Det er fortsatt en lang vei å gå, men det går fremover. Merker som Donna Karen New York og Dolce & Gabbana har begynt å designe klær og hijab for muslimske kvinner. I og med at det er ca 1,7 milliarder muslimer i verden, som utgjør ca 24% av verdensbefolkningen, så burde dette vært gjort for lengst. Men, nei. En god del av verden godtar ikke at noen kvinner velger å dekke seg til eller være annerledes.

I USA tidligere i år prydet modellen Halima Aden forsiden av Vouge. Hun gjorde sin debut i 2016, hvor hun deltok i en missekonkuranse i USA iført hijab. I ettertid har hun prydet flere motemagasiner, blant annet nevnte Vouge. Den somalisk-amerikanske modellen har blitt en anerkjent modell og har gått visninger på catwalken for blant annet Kanye West sitt merke Yeezy og Max Mara. Hun stjal all oppmerksomheten under showene og selv med et sjal på hodet, var hun uten tvil en av de vakreste modellene!

Mange av dere lurer kanskje på hvorfor dette er så viktig? Vel, det skal jeg si dere. Dette er så viktig fordi det viser at alle kan bli hva de vil! Hijaben blir ikke lengre sett på som et hinder og det er det ikke heller! Det er en måte å uttrykke sin kultur eller religion på. Det er noe vakkert.

Jeg har vel aldri tatt opp dette på bloggen før, men jeg er selv muslim. Jeg velger å ikke bruke sjal fordi det ikke føles riktig for meg, men jeg har fortsatt møtt på mye motstand fordi jeg er muslim. Jeg er 100% for ytringsfrihet og elsker å leve blant ett mangfold av mennesker hvor man kan uttrykke seg fritt uten å bli dømt for deres religion, seksuelle legning eller farge. Vi lever dessverre ikke i et sånt samfunn ennå, men jeg håper at vi kan komme dit! Det er på tide at vi ser folk for deres sjel og personlighet istedenfor deres farge eller klesplagg.

Vi nordmenn sier alltid at Norge er et fritt land og at her har vi ytringsfrihet! Vel, da må de som vil kunne velge å dekke seg til også og det som er så fantastisk med det, er at du trenger ikke å gjøre det samme. Du kan bestemme deg for å gå akkurat som du vil. Hvorfor må alle være like?

Hvis vi går en stund tilbake fikk ikke mennesker med mørkere hudfarge lov til å pryde forsiden av blader eller i det hele tatt være skuespillere. De brukte mennesker som var hvite i huden til å spille mørke og malte de svarte i ansiktet, såkalt "blackface". Jeg blir kvalm av å tenke på det! Nettopp derfor er dette så viktig, selv om det bare er et moteblad cover!

 Iman Meskini er virkelig en rå jente! Hun går imot alle stereotypier og fordommer! Hun er skuespiller, spiller basket og har gått inn i militæret. Hun er en stemme som taler for nettopp det at sjal eller ikke sjal, do what you want! Don`t let the haters stop you! Hun er virkelig et forbilde for alle jenter! Selv drikker jeg ikke av religiøse grunner og har fått mye pes for det opp gjennom årene. Mange forstår ikke at man kan feste, danse og kose seg uten å drikke. Men vet du hva? Det går helt fint! Nei faktisk, mer enn fint! Jeg sparer penger, slipper fylleangst og husker faktisk hva jeg har gjort den kvelden. Jeg koser meg med en Fanta og det smaker ganske godt det å. Til alle dere som føler at dere ikke passer inn, hev hodet høyt og vær stolt. Du er unik, ikke A4! Jeg heier på deg!

 

 

 

 

For the first time in Norway, a Muslim girl with hijab is on the cover of a Fashion magazine. Costume's covergirl, is the lovely Iman Meskini, she is in the september issue. We live in 2017, so you would think this was old news! But no, it's not. It's huge, and a step in the right direction!

In recent years, there has been a slight development. Brands like Donna Karen New York and Dolce & Gabbana have started designing clothes and hijab for muslim women. As there are about 1.7 billion muslims in the world, which make up about 24% of the world's population, this should have been done ages ago. But no. A good part of the world still do not accept that some women choose to cover up their bodies or choose to be different.

In the US, a girl wearing hijab on a magazine cover came out a few months before us. Halima Aden made her debut in 2016, where she participated in a beauty pagend in the USA wearing her hijab. She has now been on the cover of several fashion magazines, including Vogue. The Somali-American model wearing hijab has become a recognized model, and has been on the catwalk for Kanya West's brand Yeezy and Max Mara. She stole all the attention during the shows, even with a hijab on her head. She was undoubtedly one of the most beautiful models!

Many of you may wonder why this is so important? Well, I'll tell you. This is so important because it shows that everyone can become whatever they want! The hijab is now no longer seen as only a obstacle! It`s a way to express your culture or religion. It's something beautiful. I have never talked about this on the blog before, but I'm a muslim myself. I choose not to wear the hijab because it does not feel right for me, but I have still met much resistance because of my religion. I'm 100% for freedom of speech and I want to live among a diversity of people where you can express yourself freely, without being judged by your religion, sexual orientation or color. Unfortunately, we are not living in such a society yet, but I hope we can get there! It is time that we see people for their soul and personality, instead of their color or clothing.

We Norwegians always say that Norway is a free country where we have freedom of speech! Well, then those who want to cover up their body should be able to choose so, if they want to. What's so amazing about that, is that you do not have to do the same. You can decide to go dressed just the way you want to. Why must everyone be the same? 

If we go a little back in time, people with darker skin were not allowed to be covergirls or actors at all. They used white people to play black and painted their face dark, so-called "blackface". I get sick to my stomach just thinking about it. That is why this is so important, even though it`s just a magazine cover!

 Iman Meskini is really an amazing girl! She opposes all stereotypes and prejudices! She is an actor, plays basketball and has enlisted in the military. She is a voice that speaks for just about everyone! hijab or not, do what you want! She is really a role model for all girls! For religious reasons, I do not drink and I have met a lot off negativity and judgement for it over the years. Many do not understand that you can party, dance and enjoy yourself, without drinking. But, you know what? You can. It´s fine! No, actually it`s more then just fine! It`s amazing! I save money, I don´t get hangovers and I remember my day. 

To all of you who feel that you do not fit in, raise your head high and be proud, You are unique! And I am cheering for you!

 Halima Aden

Halima Aden

Blogglisten hits Follow(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s);js.id = id;js.src = "https://www.bloglovin.com/widget/js/loader.js?