Do you use fur?

IMG_0165.jpg
IMG_0153.jpg
IMG_0170.jpg

Brunt er fortsatt en favoritt hos meg og jeg elsker å kombinere forskjellige toner av brunt sammen. Det gir et varmt og lunt utrykk og gir meg assosiasjoner til 70 tallet. Ryggsekken er vintage og jakken er en fuskepels fra Designersremix. Jakken er helt klart en stor favoritt til høst og vintersesongen. Den er veldig varm og jeg digger det oversizede designet og vintage preget den har.

Pels er et tema som aldri før, noen er for og andre er helt imot. Jeg er vel midt i mellom i debatten. Jeg må inrømme at jeg ikke er helt imot pelsbruk. Mennesker har jaktet og brukt pels siden steinalderen, så å bruke pels er i utgangspunktet ikke noe nytt. Men jeg vil ikke gå med pels hvor hele dyret eller store deler av det ikke brukes, det er jeg sterkt imot. Jeg mener også at dyret skal slaktes på en human måte, noe jeg vet de fleste steder i verden er dårlig på. Det er trist å tenke på at noen dyr blir avlet opp kun for pelsen. Okseskinn, kaninpels eller saueskinn har jeg ikke noe imot å bruke. Jeg har også svært lite av det, men der går grensen min. Beduinene (som lever i ørkenen i store deler av midtøsten og det nordlige Afrika) er et godt eksempel på hvordan man kan bruke hele dyret. La oss ta kamelen som et eksempel. Beduinene bruker dyret som fremkomst middel, møkken til å lage drivstoff og til å bygge hus. De spiser alt på kamelene fra hodet til halen, de drikker melken og de bruker pelsen til å lage tepper som de bruker for å varmen på kalde ørken netter. Jeg har også stor respekt for de som velger å ikke spise kjøtt eller bruke noe pels i det hele tatt. Det finnes også utrolig mange flotte plagg av fuskepels og man kan fint være motebevist, uten å støtte pelsindustrien! Derfor anbefaler jeg alle til å ikke bare kjøpe en pels hvis man først skal ha det, men undersøk hvor det faktisk kommer fra før du kjøper det.  Ønsker dere alle en fortsatt fin kveld ^^

 

 

Brown is still a favorite of mine and I love to combine different shades of brown together. It gives a warm and comfy expression, and it gives me associations to the 70`s. My backpack is vintage and the coat is a fauxfur from Designersremix. The coat is one of my favorites in the fall and winter season. It`s so warm, and I love the oversized design and the vintage feel.

Fur is a topic like never before. Some are for it and others are against it. I guess I`m somewhere in the middle. I have to admit, I am not completely against it. Man has hunted and used fur since the dawn of time, so that`s not something new. But I will not wear fur where the entire animal or at least a large part of the animal is not used. That I am strongly against. I also belive that the animal should be slaughtered in a humane way, something I know most places in the world are bad at. It`s sad to think that some animals are bred only for their fur. I eat meat, so cow leather, rabbit fur or shearling I don`t have a problem with, but there goes my limit. Bedouins (they live in the desert in large parts of the Middle East and Northern Africa) are a good example of how you can use the entire animal. Take the Camel for instance. They use them as a means of transportation, their dung to produce fuel and to build houses in the dessert. They eat everything from the head to their tail. They drink their milk, and they use their fur to make blankets to keep warm on cold desert nights. I have great respect for those who choose not to eat meat or use any fur at all too. There are a lot of great garments made of faux fur and you can be fashionable without supporting the fur industry! Therefore, I recommend everyone to not only buy a coat if you must, but do some research on where it actually came from before buying it. Wish you all a nice day ^^

Coat/Designersremix   Top/Reformation   Shoes/Sixtyseven   Backpack/Louisvuitton  Watch/MichaelKors

 

 

Blogglisten hits